لیست سنگ ها
English فارسی

 
دستبند شرف شمس
کد محصول: dastband
قیمت: 38,000 تومان

دستبند شرف شمس

دستبند شرف شمس 

دستبند شرف شمس  مختص به شما که دعای شرف شمس آن در روز 19 فروردین روی یکی از دانه های آن حک می شود برای شما وبنام شما

پرداخت آنلاین
Share
   

گالری سنگهای شفابخش تیراژه یکی از بهترین ، بزرگترین و کامل ترین مراکز عرضه کننده سنگ ماه تولد و درمانی اصل درایران می باشدما جربه و تحقیق علمی وتخصصی خودراباتحصیل در17 کشور جهان درگالری سنگهای شفا بخش بطور رایگان در اختیار شما قرار می دهیم. سنگها متصل به عالم ملکوت خود میباشد واز آنجا کنترل وهدایت میگردندباسنگها چاکراهای خودرافعال نمده وجریان نوروشعورالهی مستطردرسنگهارابه مردین (Meredian)های خود راه دهیدتا ازبیماری ها پیشگیری نمائیدویاباعث درمان بیماری های روحی وجسمی خود شوید