خانه
انگشترمردانه
انگشترزنانه
نگین مقالات علمی خواص سنگ
گالری سنگهای شفابخش تیراژه

اسامی افراد1جزء درروز

این لیست افرادی است که  هستند یک جزءقران درهفته بخوانندیا گوش کنند اگر اسم شما در این لیست نیست درقسمت ارسال نظرات درانتهای همین صفحه باذکرنام ونام خانوادگی در قسمت توضیحات بنویسید مایلم یک جزء قران در هفته بخوانم

 

غلامرضاتاجری 1
دل آرام سروری 2
صفیه بهزادمقدم 3
لیلاکاویانی 4
همابهزادمقدم 5
پویاملکی 6
محمدرضامشک سایان 7
صغری رضوی نیا 8
مریم بانوجباری 9
شهلاجعفری 10
فتاح کیائی 11
اعظم انیسی 12
حسن کیائی 13
میترارضوی 14
مریم هدایت 15
زهراکاویانی  16
محبوبه آهنگر 17
سیدنصرالله عرفانی 18
شهلابهرامی 19
فرهادشاه کرمی 20
بطول موسوی 21
فاطمه قره محمدی 22
اعظم فلاح 23
مجیددولت آبادی 24
مژگان بهرامی 25
راحله حسینی 26
ربابه مردانی 27
مصطفی سیگانی 28
علی مؤذن 29
معصومه تاجری 30
الهام امیری 31
احسان محمودزاده 32
لیلاچراغی 33
سمانه سجاسی 34
نسرین نوبریان 35
نسرین طاهری 36
سیداحمدنعیمی 37
سجادجوادی 38
بهاره جعفری 39
مهدی حسین نژاد 40
شیده مهرمفخم 41
سهیلاحق وردی 42
فاطمه رحمانی 43
مهدی علیجانی 44
فاطمه زهرانادرخمسه 45
نیراعظم تاجری 46
شکیبا میرقوامی 47
زهرافکور 48
علی اصغرمحمودی 49
محمدجوادغلامی 50
حمیده جعفری 51
فاطمه ترامشلو 52
صفیه گیلوری 53
مریم السادات سجاسی 54
غزال علیجانی  55
مرضیه صالحوند 56
شیرین شرفیان 57
صنم عال پور 58
سکینه قاسمی 59
بهاره محمدنژاد 60
ناهیدتاجری 61
محمدجواد عربیان 62
گیشا محبوبی  63
سیمین طاهری 64
اکرم یوسفی  65
نرگس حسین نژاد 66
اعظم بابائی 67
عباس بیگی 68
آزاده عربیان 69
نرگس حاج علی 70
شمسی امینی  71
طاهره تاجداری 72
فزوزنده 73
مریم صادقی 74
سمانه سجاسی 75
حمیدرضاشاکری 76
مهرنازصالحی 77
زهرا میزائی 78
سرور محسنیان 79
عباس بیگی 80
کرانه پاکروان 81
مهبوبه کامیاب نژاد 82
سمیه فتحی  83

 


Share
    print     ارسال نظر (3)     

گالری سنگهای شفابخش تیراژه یکی از بهترین ، بزرگترین و کامل ترین مراکز عرضه کننده سنگ ماه تولد و درمانی اصل درایران می باشدما جربه و تحقیق علمی وتخصصی خودراباتحصیل در17 کشور جهان درگالری سنگهای شفا بخش بطور رایگان در اختیار شما قرار می دهیم. سنگها متصل به عالم ملکوت خود میباشد واز آنجا کنترل وهدایت میگردندباسنگها چاکراهای خودرافعال نمده وجریان نوروشعورالهی مستطردرسنگهارابه مردین (Meredian)های خود راه دهیدتا ازبیماری ها پیشگیری نمائیدویاباعث درمان بیماری های روحی وجسمی خود شوید