لیست سنگ ها
English فارسی

 
انگشتر نقره مردانه شرف الشمس 97
کد محصول: 32
قیمت: 123,000 تومان

انگشتر در دست راست یاچپ:
از امام کاظم (ع) سؤال شد آیا انگشتر را باید در دست راستکرد؟ فرمودند: هرطور که مى خواهى، دست راست باشد یا چپ.
رسول خدا فرمود: یا على !انگشتر در دست راست کن که این عمل فضیلتى است از سوى خداى - عزوجل - براى آفریدگانمقربش.
ابوالعلاء از امام صادق (ع) در باره انگشتر به دست راست کردن سؤال کرد وگفت: من دیده ام بنى هاشمانگشترهاىخودرادردستراستمىنهند.
حضرت فرمود:پدرم امام محمدباقر (ع) در دست چپ انگشتر مى گذاشت و او (پدرم) افضل بنى هاشموفقیه ترینآنهابود.
امام حسن عسکرى (ع) در سال دویست و شصت قمرى خطاب به شیعیانفرمودند: تاکنون امر ما این بود که انگشترتان را به دست راست بگذارید. این در حالىبود که ما (اهل بیت) در میان شما حاضر بودیم ولى اکنون امر مى کنیم انگشترى را بهدست چپ کنید به جهت آنکه ما از میان شما غائب مى شویم تا زمانى که پروردگار امرما وامر شما را ظاهر کند همانا این بهترین دلیل براى شما در ولایت ما اهل بیت است. همانلحظه شیعیان در حضور امام انگشترهاى خود را از دست بیرون کرده و در دست چپ شان قراردادند و حضرت به آنان فرمودند: این قضیه را براى شیعیان ما نقل کنید.
رسول اکرممى فرماید: امتم را از دست کردن انگشتر در انگشت سبابه و وسط نهى مى کنم و درروایتى دیگر این عمل (انگشتر در انگشت سبابه و وسط نمودن) را از افعال قوم لوطدانسته اند.

پرداخت آنلاین
Share
   

تدبردرآیات قران باعث نزول ملائک و ریزش درکِ آگاهی ازعوالم غیب وبازشدن درهای رحمت الهی می شود«بر شما باد عمل کردن به قرآن که ریسمان محکم الهی و نور آشکار و درمانی سودمند است که تشنگی را فرونشاند، نگه دارنده کسی است که به آن تمسک جوید و نجات دهنده آن کسی است که به آن چنگ آویزد، کجی ندارد تا راست شود و گرایش به باطل ندارد تا از آن بازگرداننده شود، و تکرار و شنیدن پیاپی آیات، کهنه اش نمی سازد و گوش از شنیدن آن خسته نشود. کسی که با قرآن سخن بگوید راست گفته و هر کس که به آن عمل کند پیشتاز است (نهج البلاغه خطبه 156)هرکس به تدّبر قرآن عادت کندوبه این حبل متین الهی چنگ زند، خیر از شر، هدایت از ضلالت و عزت از ذلت را تشخیص می دهد و از الطاف پروردگاری بهره مندگشته به خوشبختی دو جهان نائل آید . ما هنوز از قرآن خیلی دوریم. دلهای ما باید قرآنی بشود. جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد وقتی ما باقران اُنس بگیریم ودرقران تدبر کنیم بین ما وشیطان وشیطانیان حجابی قرارداده می شود تا کسانی که به آخرت ایمان ندارند سرراه ما قرار نگیرند وپرده جهالت ما برداشته می شود؛ یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل ما جاری می شود. انس با قرآن ، درک قرآن، تدبر در قرآن تنهاراه لقاالله ولقاآخرت ووصال یار وعاقبت بخیری است زیرا تدبر در آیات قران درهای روزی زمینی وآسمانی را باز می کند