لیست سنگ ها
English فارسی

 
رویت متون سوره های قران

 
 
 
 شماره سوره  آیات  جزء  محل نزول
1  فاتحه  7  1  مکه
2  بقره  286  1  مدینه
3  آل عمران  200  3  مدینه
4  نساء  176  4  مدینه
5  مائده  120  6  مدینه
6  انعام  165  7  مکه
7  اعراف  206  8  مکه
8  انفال  75  9  مدینه
9  توبه  129  10  مدینه
10  یونس  109  11  مکه
11 هود 123 11 مکه
12 یوسف 111 12 مکه
13 رعد 43 13 مدینه
14 ابراهیم 52 13 مکه
15 حجر 99 14 مکه
16 نحل 128 14 مکه
17 اسراء 111 15 مکه
18 کهف 110 15 مکه
19 مریم 98 16 مکه
20

طه

135 16 مکه
21

انبیا

112 17 مکه
22 حج  87  17 مدینه 
23

مومنون

 118 18  مکه 
24  نور 64  18  مدینه 
25

 فرقان

77  18   مکه
26  شعراء 277  19  مکه 
27

 نمل

 93 19  مکه
28  قصص 88  20  مکه 
29

 عنکبوت

 69 20   مکه
30  روم 60  21  مکه 
31

 لقمان

34  21   مکه
32  سجده 30  21  مکه 
33

 احزاب

73  21  مدینه 
34  سبأ 54  22  مکه 
35

 فاطر

 45 22  مکه 
36  یس 83   22 مکه 
37

 صافات

 182 23   مکه
38  ص 88   23  مکه
39

 زمر

75  23  مکه 
40  غافر 85   24 مکه 
41 

فصلت 

 54 24  مکه  
42   شوری 53   25 مکه  
43 

زخرف 

 89 25   مکه 
 44  دخان 59  25  مکه  
45 

جاثیه 

37  25  مکه  
 46  احقاف 35  26   مکه 
47 

محمد 

38  26  مدینه 
48

فتح 

29  26  مدینه 
49

حجرات 

18  26  مدینه 
50

ق 

45  26  مکه  
51

ذاریات

60

26

مکه  

52

طور

49

27

مکه  

53

نجم

62 27 مکه  
54

قمر

55 27 مکه  
55

رحمن

78 27 مدینه
56

واقعه

96 27 مکه  
57

حدید

29 27 مدینه
58

مجادله

22 28 مدینه
59

حشر

24 28 مدینه
60

ممتحنه

13 28 مدینه
61

صف 

14  28 مدینه 
62

جمعه 

11 28  مدینه 
63

منافقون 

11 28  مدینه 
64

تغابن 

18  28  مدینه 
65

طلاق 

12 28  مدینه 
66

تحریم 

12 28  مدینه 
67

ملک 

 30  29 مدینه 
68

قلم 

52    29  مکه
69

حاقه 

 52   29  مکه
70

معارج 

44    29 مکه 
71

نوح

28 29 مکه 
72

جن

28 29 مکه 
73

مزمل

20 29 مکه 
74

مدثر

56 29 مکه 
75

قیامه

40 29 مکه 
76

انسان

31 29 مدینه
77

مرسلات

50 29 مکه
78

نبا

40 30 مکه
79

نازعات

46 30 مکه
80

عبس

42 30 مکه
81

تکویر

29 30 مکه
82

انفطار

19 30 مکه
83

مطففین

36 30 مکه
84

انشقاق

25 30 مکه
85

بروج

22 30 مکه
86

طارق

17 30 مکه
87

اعلی

19 30 مکه
88

غاشیه

26 30 مکه
89

فجر

30 30 مکه
90

بلد

20 30 مکه
91

شمس

15 30 مکه
92

لیل

21 30 مکه
93

ضحی

11 30 مکه
94

شرح

8 30 مکه
95

تین

8 30 مکه
96

علق

19 30 مکه
97

قدر

5 30 مکه
98

بینه

8 30 مدینه
99

زلزله

8 30 مدینه
100

عادیات

11 30 مکه
101

قارعه

11 30 مکه
102

تکاثر

8 30 مکه
103

عصر

3 30 مکه
104

همزه

9 30 مکه
105

فیل

5 30 مکه
106

قریش

4 30 مکه
107

ماعون

7 30 مکه
108

کوثر

3 30 مکه
109

کافرون

6 30 مکه
110

نصر

3 30 مدینه
111

مسد

5 30 مکه
112

اخلاص

4 30 مکه
113

فلق

5 30 مکه
114

ناس

6 30 مکه
Share
    print     ارسال نظر (0)     

تدبردرآیات قران باعث نزول ملائک و ریزش درکِ آگاهی ازعوالم غیب وبازشدن درهای رحمت الهی می شود«بر شما باد عمل کردن به قرآن که ریسمان محکم الهی و نور آشکار و درمانی سودمند است که تشنگی را فرونشاند، نگه دارنده کسی است که به آن تمسک جوید و نجات دهنده آن کسی است که به آن چنگ آویزد، کجی ندارد تا راست شود و گرایش به باطل ندارد تا از آن بازگرداننده شود، و تکرار و شنیدن پیاپی آیات، کهنه اش نمی سازد و گوش از شنیدن آن خسته نشود. کسی که با قرآن سخن بگوید راست گفته و هر کس که به آن عمل کند پیشتاز است (نهج البلاغه خطبه 156)هرکس به تدّبر قرآن عادت کندوبه این حبل متین الهی چنگ زند، خیر از شر، هدایت از ضلالت و عزت از ذلت را تشخیص می دهد و از الطاف پروردگاری بهره مندگشته به خوشبختی دو جهان نائل آید . ما هنوز از قرآن خیلی دوریم. دلهای ما باید قرآنی بشود. جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد وقتی ما باقران اُنس بگیریم ودرقران تدبر کنیم بین ما وشیطان وشیطانیان حجابی قرارداده می شود تا کسانی که به آخرت ایمان ندارند سرراه ما قرار نگیرند وپرده جهالت ما برداشته می شود؛ یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل ما جاری می شود. انس با قرآن ، درک قرآن، تدبر در قرآن تنهاراه لقاالله ولقاآخرت ووصال یار وعاقبت بخیری است زیرا تدبر در آیات قران درهای روزی زمینی وآسمانی را باز می کند