لیست سنگ ها
English فارسی

 
خواص شرف شمس

خواص شرف شمس، فوائد شرف شمس , حرزشرف شمس:

شرف شمس نماد ی است متشکل از 17 حرکت که با آداب خاصی درروز 19 فروردین هر سالاز طلوع فجر تا طلوع فجر روز بعد طبق تثویم نجومی    روی سنگ عقیق زرد ویا سنگهای دلخواه برای شما  نوشته می شود که  موجب افزایش روزی، برکت درزندگی، کارآمدی روزگار   وحفاظت ازشرّ و ایمنى از بلا و اجابت دعاهاو برآورده شدن حاجات مى شود 

اکثراحادیث وروایات نقل شده حرز شرف الشمس اعتبار ندارد و در روایات معتبردعای شرف شمس  نیامده است و محتوای آن هم محتوای قابل ملاحظه ای نیست هرچند عقیق آن توسط اکثر ائمه اطهار ع  تأکید بر استفاده شده و شرف شمس هم کاربرد فراوان کار گشائی ودفع شرّ دارد بشرطی که همه نعمت ها را از آن خدا بدانیم وعظمت خدا را درسنگ هم پیدا کنیم والا شرک است.

نگین اصل شرف شمس قیمت نگین عقیق شرف شمس اصل

خواص شرف شمس، فوائد شرف شمس،شرف شمس چیستکلمات کلیدی:خواص شرف شمس، فوائد شرف شمس , حرزشرف شمس، شرف شمس چیست:


Share
    print    

تدبردرآیات قران باعث نزول ملائک و ریزش درکِ آگاهی ازعوالم غیب وبازشدن درهای رحمت الهی می شود«بر شما باد عمل کردن به قرآن که ریسمان محکم الهی و نور آشکار و درمانی سودمند است که تشنگی را فرونشاند، نگه دارنده کسی است که به آن تمسک جوید و نجات دهنده آن کسی است که به آن چنگ آویزد، کجی ندارد تا راست شود و گرایش به باطل ندارد تا از آن بازگرداننده شود، و تکرار و شنیدن پیاپی آیات، کهنه اش نمی سازد و گوش از شنیدن آن خسته نشود. کسی که با قرآن سخن بگوید راست گفته و هر کس که به آن عمل کند پیشتاز است (نهج البلاغه خطبه 156)هرکس به تدّبر قرآن عادت کندوبه این حبل متین الهی چنگ زند، خیر از شر، هدایت از ضلالت و عزت از ذلت را تشخیص می دهد و از الطاف پروردگاری بهره مندگشته به خوشبختی دو جهان نائل آید . ما هنوز از قرآن خیلی دوریم. دلهای ما باید قرآنی بشود. جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد وقتی ما باقران اُنس بگیریم ودرقران تدبر کنیم بین ما وشیطان وشیطانیان حجابی قرارداده می شود تا کسانی که به آخرت ایمان ندارند سرراه ما قرار نگیرند وپرده جهالت ما برداشته می شود؛ یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل ما جاری می شود. انس با قرآن ، درک قرآن، تدبر در قرآن تنهاراه لقاالله ولقاآخرت ووصال یار وعاقبت بخیری است زیرا تدبر در آیات قران درهای روزی زمینی وآسمانی را باز می کند